Hotarari

 • HOTARAREA 34/2014 privind reactualizarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului de hotarare ,, Reabilitare Camin Cultural in comuna Brezoaele, sat Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 35/2014 privind alegerea autoturismului nou care se va achizitiona prin ,,Programul Rabla 2014,,
 • HOTARAREA 36/2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna octombrie anul 2014
 • HOTARAREA 37/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai studiului de fezabilitate ,,Construire sediu Primarie comuna Brezoaele, judetul Dambovita,, elaborat de SC CML CONSTRUCT SRL
 • HOTARAREA 38/2014 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,,Construire sediu Primarie comuna Brezoaele, judetul Dambovita,,
 • HOTARAREA 39/2014 privind aprobarea retelei scolare din Comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 40/2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, in luna decembrie 2014
 • HOTARAREA 41/2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, in luna decembrie 2014
 • HOTARAREA 42/2014 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2015
 • HOTARAREA 43/2014 privind apobarea cotizatiei contributiei localitatii Brezoaele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii Deseurilor Solide in judetul Dambovita, pe anul 2015
 • HOTARAREA 44/2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna decembrie, anul 2014
 • HOTARAREA 45/2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna decembrie, anul 2014
 • HOTARAREA 46/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015
 • HOTARAREA 1/2015 privind cheltuielile sumelor provenite din excedentul anilor precedenti pe anul 2014
 • HOTARAREA 2/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala intre anii 2014-2020 a Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 3/2015 privind transferul sediului Primariei Comunei Brezoaele din proprietate publica a Comunei Brezoaele in proprietate privata a Comunei Brezoaele si aprobarea desfiintarii acestui imobil
 • HOTARAREA 4/2015 privind insusirea raportului de expertiza terhnica a sediului Primariei Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 5/2015 privind mandatarea speciala a reprezentatntului UAT Brezoaele in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"
 • HOTARAREA 6/2015 privind aprobarea contributiei/cotizatiei Comunei Brezoaele la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Judeteana Dambovita incepand cu anul 2015
 • HOTARAREA 7/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2015
 • HOTARAREA 8/2015 privind utilizarea sumelor din execedentul anilor precedenti pe anul 2015
 • HOTARAREA 9/2015 privind aprobarea organigramei si a tabelului nominal cu personalul incadrat in serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 10/2015 privind acordarea unui ajutor pentru situatii de urgenta doamnei Badea Elena Maria
 • HOTARAREA 11/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna martie 2015
 • HOTARAREA 12/2015 privind aprobarea statutului de functii si a Organigramei Centrului de Ingrijire Copii(centru de zi) Brezoaele (centru de tip after school)
 • HOTARAREA 13/2015 privind aprobarea unor masuri pentru functionarea Centrului de Ingrijire Copii(centru de zi) Brezoaele (centru de tip after school)
 • HOTARAREA 14/2015 privind aprobarea relocarii temporare a sediului Bibliotecii Comunale Brezoaele
 • HOTARAREA 15/2015 privind aprobarea relocarii temporare a sediului Primariei Comunale Brezoaele
 • HOTARAREA 16/2015 privind aprobarea acordarii dreptului de servitute si a redeventei petru suprafata de 2mp catre Telekom Romania in vederea translocarii Centralei de Telecomunicatii
 • HOTARAREA 17/2015 privind stabilirea sumelor pentru eliberarea atestatului de producator din sectorul agricol si pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol
 • HOTARAREA 18/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiei publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Brezoaele pe anul 2015
 • HOTARAREA 19/2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015
 • HOTARAREA 20/2015 privind acordul de aderare a Unitatii Administrativ Teritorial Comuna Brezoaele, din judetul Dambovita, la PARTENERIATUL LOCAL TITU, in perioada 2014-2020
 • HOTARAREA 21/2015 privind modificarea costului carnetului de comercializare stabilit prin HCL 17/2015
 • HOTARAREA 22/2015 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brezoaele pe anul 2014
 • HOTARAREA 23/2015 privind acordarea domnului Dinescu Marian Petrica, a unui teren in suprafata de 500 mp in folosinta pe durata existentei constructiei in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 24/2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitati aferente obligatiilor bugetare constatand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza admnistrativ teritoriala a comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 25/2015 privind retragerea comunei Brezoaele din cadrul Asociatiei de Dezvoltare ,,APA DAMBOVITA,,
 • HOTARAREA 26/2015 privind scoaterea terenului in suprafata de 481 mp din domeniul privat al comunei Brezoaele sub incidenta legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 27/2015 privind suportarea costurilor subtraversarii retelei de canalizare in comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 28/2015 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 29/2015 privind aprobarea trecerii investitiei de alimentare cu apa potabila a Comunei Brezoaele, in admnistrarea Serviciului Public Judetean de Alimentare cu Apa si Canalizare
 • HOTARAREA 30/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Construire sediu Primarie, comuna Brezoaele, judetul Dambovita,, dupa atribuirea contactului de achizitie publica pentru executia de lucrari
 • HOTARAREA 31/2015 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie,,Construire sediu Primarie, comuna Brezoaele,satul Brezoaele judetul Dambovita,,
 • HOTARAREA 32/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna august anul 2015
 • HOTARAREA 33/2015 privind stabilirea taxelor locale care se vor percepe pentru folosirea terenului din Tragul Anual Brezoaele pe anul 2015
 • HOTARAREA 34/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna septembrie anul 2015
 • HOTARAREA 35/2015 privind acordarea domnului Radu Ionut Daniel a unui teren in suprafata de 500 mp in folosinta pe durata existentei constructiei in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 36/2015 privind acordarea domnului Cristea Silviu Gabriel a unui teren in suprafata de 500 mp in folosinta pe durata existentei constructiei in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 37/2015 privind aprobarea organigramei si a tabelului cu personalul cu personalul incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 38/2015 privind aprobarea unor masuri organizatorice pentru functionarea Centrului de Zi pentru copii Brezoaele
 • HOTARAREA 39/2015 privind desemnarea din partea Consiliului Local Brezoaele a reprezentantilor in consiliul de Administratie al Scolii Brezoaia- Brezoaele
 • HOTARAREA 40/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna septembrie 2015
 • HOTARAREA 41/2015 privind modificarea si completarea domeniului public al Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 42/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, luna noiembrie anul 2015
 • HOTARAREA 43/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, luna noiembrie anul 2015
 • HOTARAREA 44/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, luna noiembrie anul 2015
 • HOTARAREA 45/2015 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie spceciala de salubrizare pe anul 2016
 • HOTARAREA 46/2015 privind aprobarea cotizatiei/contributiei UAT Brezoaele datorata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pe anul 2016
 • HOTARAREA 47/2015 privind aprobarea retelei scolare din Comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 48/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brezoaele, pe luna decembrie 2015
 • HOTARAREA 49/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Brezoaele,judetul Dambovita pe anul 2016
 • HOTARAREA 50/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brezoaele, pe luna decembrie 2015
 • HOTARAREA 51/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brezoaele, pe luna decembrie 2015
 • HOTARAREA 52/2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brezoaele, pe luna decembrie 2015
 • HOTARAREA 1/2016 privind cheltuirea sumelor provenite din excedentul anilor precedenti pe anul 2015
 • HOTARAREA 2/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Construire sediu Primarie in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 3/2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ,,Construire sediu Primarie in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 4/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000-km 7+700
 • HOTARAREA 5/2016 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000-km 7+700
 • HOTARAREA 6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe anul 2016
 • HOTARAREA 7/2016 privind utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenti pe anul 2016
 • HOTARAREA 8/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brezoaele, pe anul 2016
 • HOTARAREA 9/2016 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a Salii de Sport ,,Stefan Ciomartan,, Brezoaele
 • HOTARAREA 10/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe luna martie, anul 2016
 • HOTARAREA 11/2016 privind organizarea unei adunari publice
 • HOTARAREA 12/2016 privind dezlipirea suprafetei de 2888 mp din domeniul public al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 13/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire Statie Peco si GPL in comuna Brezoaele, satul Brezoaele, nr.104, judetul Dambovita, beneficiar SC Rosalex Ros SRL, cu sediul in comuna Brezoaele, satul Brezoaele, nr.517, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 14/2016 privind transformarea unei functii vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 15/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna mai anul 2016
 • HOTARAREA 16/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna mai anul 2016
 • HOTARAREA 17/2016 privind aprobarea documentatiei tehnico economicea obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 18/2016 privind implementarea proiectului ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 19/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe luna iunie anul 2016
 • HOTARAREA 20/2016 privind alegerea in functia de viceprimar pe domnul Alexandru Paun
 • HOTARAREA 21/2016 privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brezoaele pe domenii de activitate
 • HCL 1/2016 privind alegerea comisiei de validare
 • HCL 2/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali in urma scrutinului din 05.06.2016
 • HCL 3/2016 privind constituirea Consiliului Local Brezoaele ales pe data de 05.06.2016
 • HCL 4/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • HOTARAREA 22/2016 privind constatarea incetarea mandatului de consilier al domnului Preda Constantin
 • HOTARAREA 23/2016 privind validarea mandatului de consilier pentru domnul Ioana Marius
 • HOTARAREA 24/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna iulie anul 2016
 • HOTARAREA 25/2016 privind desemnarea primarului localitatii domnului Tudorache Nicolae ca reprezentant al UAT Brezoaele in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,,Reabilitarea colectarii, transportului, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita,,
 • HOTARAREA 26/2016 privind organizarea unei adunari publice
 • HOTARAREA 27/2016 privind desemnarea primarului localitatii domnului Tudorache Nicolae ca reprezentant al U.A.T.Brezoaele in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,APA DAMBOVITA,,
 • HOTARAREA 28/2016 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Brezoaele care sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii Brezoaia
 • HOTARAREA 29/2016 privind inventarierea unui teren in domeniul privat al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 30/2016 privind mandatarea speciala a reprezentantului U.A.T in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita
 • HOTARAREA 31/2016 privind omagierea lui Patrascu Brezoianu la 300 de ani de la moartea martirica
 • HOTARAREA 32/2016 privind stabilirea taxelor locale care se vor percepe pentru folosirea terenului din Targul Anual Brezoaele 2016
 • HOTARAREA 33/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna septembrie 2016
 • HOTARAREA 34/2016 privind stabilirea statutului de functii si a organigramei Primariei comunei Brezoaele pe anul 2016
 • HOTARAREA 35/2016 privind desemnarea a doi reprezentanti care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Brezoaia-Brezoaele
 • HOTARAREA 36/2016 privind aprobarea modelului de contract furnizare serviciu la Centru de Zi Brezoaele si a taxei de prestari servicii
 • HOTARAREA 37/2016 privind aprobarea exprimarea acordului in vederea plantarii de puieti forestieri
 • HOTARAREA 38/2016 privind transformarea unei functii vacante de functionar public din Compartimentul de Asistenta Sociala
 • HOTARAREA 39/2016 privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al doamnei Mihalache Viorica
 • HOTARAREA 40/2016 privind radierea unor taxe speciale
 • HOTARAREA 41/2016 privind infiintarea unei functii contractuale de muncitor calificat in cadrul Centru de zi Brezoaele
 • HOTARAREA 42/2016 privind punerea in valoare a terenului in suprafata de 481 mp din zona PGB Manda
 • HOTARAREA 43/2016 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Ionescu Dumitru
 • HOTARAREA 44/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna noiembrie anul 2016
 • HOTARAREA 45/2016 privind implementarea proiectului ,,Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 46/2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii,,Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 47/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna decembrie, anul 2016
 • HOTARAREA 48/2016 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive F.C Brezoaiele in anul 2016
 • HOTARAREA 49/2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna decembrie 2016
 • HOTARAREA 50/2016 stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Brezoaele, judetul Dambovita pentru anul 2017
 • HOTARAREA 51/2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei Brezoaele cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
 • HOTARAREA 52/2016 privind aprobarea cotizatiei datorata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita,,
 • HOTARAREA 1/2017 privind cheltuirea sumelor prevazute din excedentul anilor precedenti pe anul 2016
 • HOTARAREA 2/2017 privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale si alte acte de catre organul fiscal local din cadrul Comunei Brezoaele, fara semnatura persoanelor imputernicite si fara stampila organului fiscal local
 • HOTARAREA 3/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico econonomici ai obiectivului de investitie ,,Construire sediu Primarie in comuna Brezoaele, judetul Dambovita,, pentru lucrari ramase de executat incepand cu 1.01.2017 in urma aplicarii cotei de TVA de 19% in conformitate cu prevederile art.291, alin(1), lit.b) din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTARAREA 4/2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie ,,Construire sediu Primarie in comuna Brezoaele, judetul Dambovita,, pentru lucrari ramase de executat incepand cu 1.01.2017 in urma aplicarii cotei de TVA de 19% in conformitate cu prevederile art.291, alin(1), lit.b) din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
 • HOTARAREA 5/2017 privind aprobarea ,,Planului de actiuni si lucrari de interes local,, pe anul 2017
 • HOTARAREA 6/2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuielimal comunei Brezoaele pe anul 2015
 • HOTARAREA 7/2017 privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator al Asociatiei ,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Damboivta
 • HOTARAREA 8/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000- km 7+700
 • HOTARAREA 9/2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000- km 7+700
 • HOTARAREA 10/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Construire si dotare gradinita sat Brezoaia din comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 11/2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie ,,Construire si dotare gradinita sat Brezoaia din comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 12/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru:Gradinita cu program normal Brezoaia subordonata Scolii Gimnaziale Brezoaia- Brezoaele, comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 13/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017
 • HOTARAREA 14/2017 privind cheltuirea sumelor provenite din excedentul anilor precedenti pe anul 2016
 • HOTARAREA 15/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brezoaele pe anul 2017
 • HOTARAREA 16/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta a domnului Ciobanu Niculae
 • HOTARAREA 17/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Dragomir Maria
 • HOTARAREA 18/2017 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive F.C Brezoaiele pe anul 2017
 • HOTARAREA 19/2017 privind aprobarea centralizatorului valoric al notelor de comanda suplimentara si al notelor de renuntare a obiectivului ,, Construire sediu Primarie, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 20/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe luna aprilie, anul 2017
 • HOTARAREA 21/2017 privind concesionarea unui teren 481 mp teren intravilan curti constructii situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaia, T 76, P259/1/5, NC 74477
 • HOTARAREA 22/2017 privind acordaea unui ajutor de urgenta doamnei Matei Vasilica
 • HOTARAREA 23/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Moise Aurel
 • HOTARAREA 24/2017 privind stabilirea drumurilor comunale si a celor de exploatare agricola care vor fi reabilitate prin scarificare, pietruite si compactate in baza contractului de executie lucrari nr.13/c din 04.05.2017
 • HOTARAREA 25/2017 privind aprobarea contului de executia a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2016
 • HOTARAREA 26/2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017 trimestrul I
 • HOTARAREA 27/2017 privind constituirea unui drept de superficie domnului Popisteanu Viorel
 • HOTARAREA 28/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna mai anul 2017
 • HOTARAREA 29/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna iunie anul 2017
 • HOTARAREA 30/2017 privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2017 si raportul de activitate pe anul 2016 al Bibliotecii comunale Brezoaele
 • HOTARAREA 31/2017 privind stabilirea grilelor de salarizare si a coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si pentru personalul ontractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 32/2017 privind radierea unor obligatii fiscale stabilite in mod eronat
 • HOTARAREA 33/2017 privind aprobarea participarii comunei Brezoaele in calitate de actionar la infiintarea Societatii ECOS Dambovita S.A, persoana juridica de drept privat, operator specializat al Asociatiei de Dezvolatre Intercomunitara,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita,, cu obiectiv de activitate corespunzator scopul constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Reablitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita,,
 • HOTARAREA 34/2017 privind modificarea si completarea Hotararii U.A.T Brezoaele nr.51/22.12.2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivelul comunei Brezoaele cu destinatiespeciala de salubrizare pentru anul 2017
 • HOTARAREA 35/2017 privind atribuirea in folosinta a unui teren apartinand domeniului public al comunei Brezoaele, in suprafata de 1mp situat pe raza satului Brezoaia, comuna Brezoaele, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A, pe durata existentei obietcivului alimentare cu enregie electrica Matei Marin
 • HOTARAREA 36/2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017 trimestrul II
 • HOTARAREA 37/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna august anul 2017
 • HOTARAREA 38/2017 privind infiintarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala
 • HOTARAREA 39/2017 privind trecerea din proprietatea publica a comunei Brezoaele in proprietatea privata a comunei Brezoaele, a imobilului constructie fosta Scoala Generala nr.3 Brezoaele, actuala Gradinita Camarasu situat in strada Principala Camarasu, nr.686, sat Brezoaia, comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 40/2017 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Brezoaele care sa faca parte din Consiliul de Administratie a Scolii Brezoaia
 • HOTARAREA 41/2017 privind implementarea proiectului ,,Achizitie utilaje pentru Serviciul Public de Gospodarie Comunala, in comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 42/2017 privind stabilirea costului abodamentului de transport elevi pe ruta Brezoaia- Brezoaele- Racari- Tartasesti si retur si achiztionarea de servicii de transport persoane de la un operator privat
 • HOTARAREA 43/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe luna septembrie, anul 2017
 • HOTARAREA 44/2017 privind aprobarea construirii monumentului cu bustul lui Patrascu Brezoianu
 • HOTARAREA 45/2017 privind achizitionarea unor servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Brezoaele precum si ale autoritatilor administratie publice locale din Comuna Brezoaele in justitie, pentru litigiile ce survin ca urmare a nefunctionarii in parametrii a Statiei de Epurare a Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 46/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna octomnrie anul 2017
 • HOTARAREA 47/2017 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre SC Compania de Apa Targoviste- Dambovita S.A
 • HOTARAREA 48/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele, pe luna decembrie, anul 2017
 • HOTARAREA 49/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Turcitu Alina
 • HOTARAREA 50/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Manolache Mariana
 • HOTARAREA 51/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Radu Niculina
 • HOTARAREA 52/2017 privind aprobarea executie unor lucrari de retehnologizare s statiei de epurare a Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 53/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna decembrie, anul 2017
 • HOTARAREA 54/2017 pentru modificarea hotararii consiliului local nr.10 din data de 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului de investitii construire s dotare gradinita sat Brezoaia din Comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 55/2017 pentru modificarea hotararii consiliului local nr.11 din data de 23.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii construire s dotare gradinita sat Brezoaia din Comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 56/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Brezoaele, judetul Dambovita pentru anul 2018
 • HOTARAREA 57/2017 privind stabilirea salariilor de baza incepand cu data de 01.01.2018 pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu al Primarului Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 58/2017 privind implementarea sistemului de plata a impozitelor si taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin inytermediul internetului si POS-ului
 • HOTARAREA 1/2018 privind cheltuirea sumelor provenite din excedentul anilor precedenti pe anul 2017
 • HOTARAREA 2/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017 trimestrul III
 • HOTARAREA 3/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017 trimestrul IV
 • HOTARAREA 4/2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018
 • HOTARAREA 5/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Mihai Marin
 • HOTARAREA 6/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018
 • HOTARAREA 7/2018 privind aprobarea structurii retelei scolare din Comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 8/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Busica Vasilica
 • HOTARAREA 9/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Dumitru Gheorghe
 • HOTARAREA 10/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Mihai Nicusor
 • HOTARAREA 11/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Dumitru Dan
 • HOTARAREA 12/2018 privind numirea domnului Alexandru Paun ca reprezentant legal al proiectului ,,Achizitie utilaje pentru serviciul public de gospodarie comunala, Comuna Brezoaele,, finantat prin PNDL-M19 LEADER-SM 19.2
 • HOTARAREA 13/2018 privind utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenti pe anul 2018
 • HOTARAREA 14/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 15/2018 privind trasmiterea in folosinta gratuita a Punctului de transformare PTA 9363-Statie de epurare Brezoaele, catre SDEE Muntenia Nord SA, in vederea imbunatatirii tensiunii pentru utilizatorii racordati la Linia de Joasa tensiune din zona respectiva, cat si pentru extinderea acesteia catre limita cu judetul Giurgiu avand in vedere potentialii utilizatori
 • HOTARAREA 16/2018 privind aprobarea proiectului ,,Infiintare distributie gaze naturale in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, DJ601A, DC 152, DC 153, Strada Arsura
 • HOTARAREA 17/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2017
 • HOTARAREA 18/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Brezoaele
 • HOTARAREA 19/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala
 • HOTARAREA 20/2018 privind aprobarea Programului de activitati pe anul 2018 si a raportului de activitate pe anul 2017 al Bibilotecii Comunale Brezoaele
 • HOTARAREA 21/2018 privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,,Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii desurilor solide in judetul Dambovita
 • HOTARAREA 22/2018 privind constituirea unui drept de acces pe proprietatea publica in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora
 • HOTARAREA 23/2018 privind stabilirea statutului de functii si organigramei Primariei Comunei Brezoaele pe anul 2018
 • HOTARAREA 24/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ursu Mandita
 • HOTARAREA 25/2018 privind aprobarea contributiei/cotizatiei Comunei Brezoaele la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-Filiala Judeteana Dambovita pe anul 2018
 • HOTARAREA 26/2018 privind modalitatea de identificre a beneficiarilor de stimulent educational
 • HOTARAREA 27/2018 privind aprobarea sustinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE F.C.BREZOAIELE in anul 2018
 • HOTARAREA 28/2018 privind aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea contractelor de arendare depuse la Consiliul local al comunei Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 29/2018 privind acordarea ajutorului de urgenta doamnei Ursu Elena
 • HOTARAREA 30/2018 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie si a comisionului aferent acesteia, din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,Achziitie utilaje pentru Serviicul public de gospodarie comunala, comunaa Brezoaele
 • HOTARAREA 31/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna iunie 2018
 • HOTARAREA 32/2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului de ,,Achizitie utilaje pentru serviciul Public de Gospodarie Comunala, Comuna Brezoaele,, solicitarea scrissorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a creditelor pentru IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • HOTARAREA 33/2018 privind aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Brezoaele in anul 2018
 • HOTARAREA 35/2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta a domnului Panait Marin
 • HOTARAREA 35/2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brezoaele pe anul 2018
 • HOTARAREA 36/2018 privind completarea proiectului ,,Infiintare distributie gaze naturale in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 37/2018 privind insusirea terenului de 262 mp situati in satul Brezoaia, strada Ciobanesti, nr.179B, in domeniul privat al comunei Brezoaelesi validarea acestei suprafete in programul privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala instituit prin Legea nr.15/2003
 • HOTARAREA 38/2018 privind aprobarea expertizarii imobilului ,,Cladire dispensar veterinar proprietatea U.A.T. Brezoaele si demararea procedurilor in vederea desfiintarii
 • HOTARAREA 39/2018 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Brezoaele
 • HOTARAREA 40/2018 privind radierea unor obligatii fiscale stabilite eronat
 • HOTARAREA 41/2018 privind revizuirea antemasuratorilor si reevalurea costurilor obiectivului de investitii ,,Construire si dotare gradinita, sat Brezoaia, Comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 42/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018 trimestrul I
 • HOTARAREA 43/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018 trimestrul II
 • HOTARAREA 44/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna august 2018
 • HOTARAREA 45/2018 privind completarea HCL nr.39/2017 privind trecerea din proprietatea publica in proprietatea privata a imobilului ,,Fosta Scoala Generala nr.3 Camarasu, actuala Gradinita Camarasu
 • HOTARAREA 46/2018 privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Brezoaele si Primaria comunei Brezoaele, care constituie informatii de interes public
 • HOTARAREA 47/2018 privind scutirea unor obligatii fiscale inscrise pe numele defunctului Manolache Georgel
 • HOTARAREA 48/2018 privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat intre SC Eco-x SRL, SC Collingo SRL si Primaria Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 49/2018 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Brezoaele care sa faca parte din Consiliul de administratie a Scolii Brezoaia si un reprezentant din partea primarului comune Brezoaele
 • HOTARAREA 50/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai studiului de fezabilitate al proiectului ,,Construire si dotare Gradinita sat Brezoaia, comuna Brezoaele, judetul Dambovita, revizuit in baza Hotararii Consiliului Local Brezoaele nr.41/26.07.2018
 • HOTARAREA 51/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna septembrie 2018
 • HOTARAREA 52/2018 privind achizitionarea unui program informatic pentru controlul intern managerial
 • HOTARAREA 53/2018 privind stabilirea grilelor de salarizare si a coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din cadru aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 54/2018 privind aprobarea modului de intocmire si tinere a registrului agricol
 • HOTARAREA 55/2018 privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului in care functioneaza Gradinita Brezoaia Camarasu in vederea demolarii corpurilor de cladiri si Scoala si anexe si edificari pe terenul ramas liber in urma demolarii a unui nou corp de cladire cu destinatie gradinita
 • HOTARAREA 56/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna octombrie 2018
 • HOTARAREA 57/2018 privind acordarea domnului Draghici Florian Daniel, a unui teren in suprafata de 676 mp, in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 58/2018 privind acordarea domnului Ilie Liviu Marcut, a unui teren in suprafata de 262 mp, in folosinta pe durata existentei constructiei, in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 59/2018 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Ilie Valentin Ciprian
 • HOTARAREA 60/2018 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Dumitru Gheorghe
 • HOTARAREA 61/2018 privind prelungirea contractului de concesiune in privinta cabinetului medical Fanca Gheorghita
 • HOTARAREA 62/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018 trimestrul III
 • HOTARAREA 63/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152 in comune Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000-km 7+700, in lungime de 2.7 km,,
 • HOTARAREA 64/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala pentru anul 2019
 • HOTARAREA 65/2018 privind aprobarea cotizatiei comunei Brezoaele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul integrat al deseurilor in judetul Dambovita,, pe anul 2019
 • HOTARAREA 66/2018 privind aprobarea retelei scolare din Comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 67/2018 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Cismarus Daniel Valentin
 • HOTARAREA 68/2018 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Duduiac Daniel
 • HOTARAREA 69/2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 70/2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna decembrie 2018
 • HOTARAREA 71/2018 privind aprobarea organizarii unui spectacol in parteneriat cu Teatrul Odeon
 • HOTARAREA 72/2018 privind acordarea unor pachete de Craciun
 • HOTARAREA 73/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Brezoaele, judetul Dambovita pentru anul 2019
 • HOTARAREA 1/2019 privind cheltuirea sumelor provenite din excedentul anilor precedenti pe anul 2018
 • HOTARAREA 2/2019 privind aprobarea ,,Planului de actiuni si lucrari de interes local,, pe anul 2019
 • HOTARAREA 3/2019 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Primariei Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 4/2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018 trimestrul IV
 • HOTARAREA 5/2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2018
 • HOTARAREA 6/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obietivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comununal DC 152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000-7+700, in lungime de 2.7km
 • HOTARAREA 7/2019 privind completarea in Registru inventar al mijloacelor fixe cu utilaje achizitionate pentru Serviciul de Gospodarie Comunela in comuna Brezoaee, judetul Dambovita, utilaje achizitionate prin GAL TITU, MASURA 1-crearea, extinderea, reabilitarea si/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurilor si serviciilor publice de baza la scara mica
 • HOTARAREA 8/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta a domnului Gherghina Ion Viorel
 • HOTARAREA 9/2019 privind stabilirea punctelor de descarcare a vidanjelor in sistemul public de canalizare al Comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 10/2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
 • HOTARAREA 11/2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Brezoaele, judetul Dambovita pentru anul 2019
 • HOTARAREA 12/2019 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului in suprafata de 496 mp in cea cel priveste pe domnul Alexandru Mihai
 • HOTARAREA 13/2019 privind acordarea domnului Popisteanu Razvan Ionut, a unui teren in suprafata de 496 mp in folosinta pe durata existentei constructiei in vederea edificarii unei locuinte proprietate personala
 • HOTARAREA 14/2019 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii persoamne fizice precum si persoanele care au savarasit infractiuni vor presta activitati in folosul comunitatii si munca neremunerata in folosul comunitatii
 • HOTARAREA 15/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Manolache Stefan Fanica
 • HOTARAREA 16/2019 privind achizitionarea unor servicii juridicepentru sustinerea argumentelor Primarului Comunei Brezoaele in vederea anularii titlului de proprietate nr.110339 din 2009
 • HOTARAREA 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2019
 • HOTARAREA 18/2019 privind utilizarea sumelor din excedentul anilor precedenti pe anul 2019
 • HOTARAREA 19/2019 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de canalizare catre SC Compania de Apa Targoviste- Dambovita SA
 • HOTARAREA 20/2019 privind aprobarea sustinerii financiare a ASOCIATIEI SPORTIVE F.C.BREZOAIELE in anul 2019
 • HOTARAREA 21/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 153(Maici) in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 22/2019 privind dezlipirea suprafetei de 3471 mp din domeniul privat al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 23/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta a doamnei Popisteanu Alexandra Nicoleta
 • HOTARAREA 24/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici- ai obiectivului de investitie ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152,comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 25/2019 privind dezlipirea suprafetei de 1399 mp din domeniul privat al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 26/2019 privind stabilirea drumurilor de exploatare agricola care vor fi reabilitate prin pietruire in baza contractului de furnizare produse nr.16C din 08.05.2019
 • HOTARAREA 27/2019 privind asigurarea transportului credinciosilor comuna Brezoaele catre diverse lacase de cult din Romania
 • HOTARAREA 28/2019 privind infiintarea unui spatiu pentru petrecerea timpului liber in cadru Caminului Cultural
 • HOTARAREA 29/2019 privind aprobarea incheierii unui contract vanzare cumparare deseuri de ambalaj intre SC Collingo SRL si Primaria Comunei Brezoaele in vederea colectarii selective a deseurilor aduse de populatie la pncte fixe de colectare
 • HOTARAREA 30/2019 privind aprobarea realizarii unor lucrari de reabilitare pentru diverse obiective
 • HOTARAREA 31/2019 privind emiterea acordului de principiu in vederea vanzarii terenului in suprafata de 481 mp situat in intravilanul Comunei Brezoaele, sat Brezoaia,strada PGB 2, nr.452-F4, inscris in CF-nr.74473, nr.cadastral 74473 domnul Popisteanu Viorel.
 • HOTARAREA 32/2019 privind insusirea raportului de eveluare avand ca obiect stabilirea redeventei pentru concesiune cabinete medicale individuale din cadrul Dispensarului Uman Brezoaele
 • HOTARAREA 33/2019 privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Brezoaele, judetul Dambovita, din cadrul Dispensarului Uman
 • HOTARAREA 34/2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Voicu Viorel
 • HOTARAREA 35/2019 privind asocierea UAT Comune Brezoaele cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, in vederea realizarii unor lucrari de infrastructura rutiera pe drumul comunal DC 152, incepand din DJ 601A km 0+000-km 1+307 limita cu UAT Comuna Tartasesti pe o lungime de 1.307 km
 • HOTARAREA 36/2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna iunie 2019
 • HOTARAREA 37/2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2019 trimestrul I
 • HOTARAREA 38/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152 in comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000- km 7+700, in lungime de 2.7 km,, cmulat cu deviziul de lucrari: Inlocuire podet Dn 800 mm existente peste pr.Valea Bodana, cu un podet, tubular din beton armat(Dn-1500 mm, L: 7.30 m), care va fi prevazut la capete cu timpane din beton aramat (b= 3.20m, l:1.60) concomitent cu aprobarea accesarii cap.5, subcap.5.3 cheltuieli directe si neprevazute din devizul general al proiectului ,,Modernizare si asfaltare drum comunal DC 152 in Comuna Brezoaele, judetul Dambovita, km 5+000- km 7+700, in lungime de 2.7 km,,
 • HOTARAREA 39/2019 privind stabilirea destinatiei de parc de joaca copii, pentru terenul in suprafata de 686 mp situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaia, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 40/2019 privind dezlipirea suprafetei de 1500 mp din domeniul privat al comunei Brezoaele
 • HOTARAREA 41/2019 privind stabilirea drumurilor de exploatare agricola care vor fi scarificate si pietruite
 • HOTARAREA 42/2019 privind aprobarea realizarea unor lucrari de investitii la Scoala Brezoaia-Brezoaele precum si a temei de proiectare in vederea realizarii acestora
 • HOTARAREA 43/2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe luna iulie anul 2019
 • HOTARAREA 44/2019 privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de Aur,, prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie
 • HOTARAREA 45/2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele pe anul 2019 trimestru II
 • HOTARAREA 46/2019 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna septembrie 2019
 • HOTARAREA 47/2019 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale redevente si chirii datorate bugetului local al comunei Brezoaele de catre persoane fizice
 • HOTARAREA 48/2019 privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 481 mp situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaia, Tarla 76, Parcela 259/1/5, Lotul 2 si aprobarea vanzarii acestuia in temeiul art.8 din Legea 15/2003 privind acordul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioar
 • HOTARAREA 49/2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Brezoaele care sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii Brezoaia Brezoaele
 • HOTARAREA 50/2019 privind aprobarea retelei scolare
 • HOTARAREA 51/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta doamnei Isac Maria
 • HOTARAREA 52/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Dumitru Gheorghe
 • HOTARAREA 53/2019 privind aprobarea autorizatiei efectuarii de cadastru si carte funciara pentru obiectivul Scoala Brezoaia Brezoaele si terenul aferent in suprafata de 4457 mp
 • HOTARAREA 54/2019 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna octombrie 2019
 • HOTARAREA 55/2019 privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei Brezoaele, judetul Dambovita in cadrul Dispensarului Uman
 • HOTARAREA 56/2019 privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei Brezoaele, judetul Dambovita in cadrul Dispensarului Uman
 • HOTARAREA 57/2019 privind concesionarea fara licitatie a unui spatiu apartinand domeniului privat al comunei Brezoaele, judetul Dambovita in cadrul Dispensarului Uman
 • HOTARAREA 58/2019 de modificare HCL nr.64/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pe anul 2019
 • HOTARAREA 59/2019 privind acordarea domnului prof Constantin Gheorghe a unui sprijin financiar
 • HOTARAREA 60/2019 privind incetarea Contractului de asociere nr.6978/206/27.08.2019, incheiat intre Comuna Brezoaele si Consiliul Judetean Dambovita si aprobarea asocierii Comunei Brezoaele cu Judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea obiectivului de investitie,,Modernizare drum comunal DC 153(Maici) in comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie,, Amenajare si loc de joaca pentru copii, comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 62/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie,, Imprejmuire gradinita, comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 63/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Olteanu Ion
 • HOTARAREA 64/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Ciocoiu Marin
 • HOTARAREA 65/2019 privind acordarea ajutorului de urgenta domnului Dumitru Gheorghe
 • HOTARAREA 66/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie ,,Construire si dotare gradinita sat Brezoaia, Comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 67/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie,, Infiintare distributie gaze naturale in Comuna Brezoaele, judetul Dambovita
 • HOTARAREA 68/2019 privind adoptarea masurilor necesare in vederea achizitionarii terenului de 160 mp situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaele pentru amplasarea obiectivului Statie de Reglare si Masura Distributie Gaze Naturale in Comuna Brezoaele
 • HOTARAREA 69/2019 privind aprobarea acordarii unor pachete de Craciun si stabilirea valorii acestora
 • HOTARAREA 70/2019 cu privire la insusirea raportului de evaluare a suprafetei de 160 mp situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaele, T 2/1, P 2/1/1
 • HOTARAREA 71/2019 privind aprobarea procesului verbal de negociere in privinta terenului de 160 mp situat in Comuna Brezoaele, sat Brezoaele, T 2/1, P 2/1/1
 • HOTARAREA 72/2019 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021
 • HOTARAREA 73/2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Brezoaele in luna decembrie, anul 2019
 • HOTARAREA 74/2019 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020
 • HOTARAREA 75/2019 privind aprobarea cotizatiei comunei Brezoaele la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita,, pe anul 2020
 • HOTARAREA 76/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Brezoaele, judetul Dambovita pentru anul 2020
 • HOTARAREA 77/2019 privind initierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Comuna Brezoaele, judetul Dambovita